1. Consiliul Judetean Arad
 2. Activitate
 3. Cooperare internationala - Parteneriate
 4. AREV-Adunarea Regiunilor Europene Viticole

AREV-Adunarea Regiunilor Europene Viticole

ADUNAREA REGIUNILOR VITIVINICOLE EUROPENE

„Istoria vinului este inseparabilă de istoria umanităţii. Vinul, fructul viei şi a muncii omului, nu poate fi considerat un simplu bun de consum. Companion al omului de milenii, vinul ţine atât de sacru, cât şi de profan. El este o valoare a civilizaţiei şi un criteriu al calităţii vieţii.

El consituie un bun cultural; este un factor al vieţii sociale şi o condiţie a dezvoltării economice, precum şi a progresului tehnologic şi ştiinţific pentru numeroase regiuni din Europa şi din lume. ”

Carta Vinului

AREV – este o organizaţie politico-profesională a regiunilor viticole din Europa şi purtătorul de cuvânt al acestora la nivel european şi internaţional. Misiunea sa este de a apăra şi promova viticultura europeană, atât în procesul politic, cât şi în dezvoltarea subsidiarităţii, regionalizării şi cooperării interregionale. 70 regiuni din 16 ţări europene sunt în prezent membre ale AREV.

Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, este membru cu drepturi depline al AREV din anul 1994. AREV-ul este condus de un for intern, numit Biroul Internaţional al AREV, constituit atât din reprezentanţi ai diferitelor regiuni membre, cât şi din profesionişti ai vinului, membrii ai CEPV (Consiliul European al Profesioniştilor Vinului). Judeţele româneşti membre ale AREV sunt reprezentate în Biroul Internaţional al AREV prin dl. Nicolae IOŢCU, Preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Regiunile joacă un rol crucial în aplicarea principiilor majore ale participării şi subsidiaritătii la nivel european, în sensul că ele constituie reprezentarea cetăţenilor europeni, nu numai la nivel individual în cadrul Parlamentului European, ci şi ca membri ai unor comunităţi dinamice.

Transferul funcţiilor şi competentelor înspre puterea europeană, asumate până acum de autorităţile naţionale în materie de agricultură, mediu, comerţ internaţional şi fiscalitate, justifică dezvoltarea dialogului dintre Europa şi regiuni.

Acest dialog al regiunilor cu Bruxelles-ul implică o muncă pregătitoare de confruntare a punctelor de vedere, menită să scoată în evidenţă interese comune. De asemenea, era absolut necesară constituirea unui “parlament european al viei şi vinului”.

Pentru a trece la o examinare concertată a politicii vitivinicole europene şi pentru a face auzite toate părerile, atât ale organismelor executive regionale, cât şi ale reprezentanţilor zonelor de denumire şi de producţie, a fost creată în 1988, la Bourg-sur Gironde/Aquitaine, Conferinţa Regiunilor Europene Viticole (CERV), la iniţiativa Preşedintilor Edgar Faure şi Jacques Chaban-Delmas şi a lui Gérard Baloup, Directorul Puterilor Locale şi Regionale de pe lângă Consiliul Europei.

Acest forum politic şi profesional, ca structură de propuneri şi acorduri comune, permite o clarificare a poziţiilor conflictuale, de filtrare a neînţelegerilor şi, treptat, de atingere a unui numitor comun, devenit din ce în ce mai substanţial pe parcursul sesiunilor, chiar dacă nu se ajunge întotdeauna la decizii consensuale.

În scopul de a-şi îmbunătăţi eficienţa, CERV a adoptat, în 1994 la Marsala/Sicilia, un nou statut şi a devenit, în mod cert, Adunarea Regiunilor Vitivinicole Europene (AREV), depozitar al întregului patrimoniu asociativ, organizaţional şi moral al fostei CERV.

Cei trei fondatori ai AREV:  Edgar Faure, Jacques Chaban-Delmas çi Gérard Baloup.

AREV - Purtător de cuvânt la nivel european şi internaţional

Consolidat prin dubla sa reprezentare, AREV intervine pe lângă toate instituţiile şi instantele însărcinate în mod direct sau indirect cu politica vitivinicolă europeană sau mondială şi se implică în toate domeniile care se raportează la vin:

Institutii

 • Comisia Europeană
 • Directoratele Generale pentru Agricultură, Piaţă Internă, Comerţ, Afacerilor Eonomice/Eurostat, Mediul, Politici Regionale, Comitetului de Gestiune a Vinului
 • Parlamentul European

 

Intergrupul Viticultură, Comisia Agricolă

 • Consiliul Europei
 • Comisia de Mediu şi de Agricultură, Congresul Puterilor Locale şi Regionale
 • Comitetul Regiunilor

Comisia Agricolă

 • Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
 • Organizaţia Internţională a Viei şi Vinului (OIV)
 • Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC)
 • Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură (FAO)

Dosare

 • Organizaţia Comună a Pieţei vinului (OCM)
 • Viticultura ţărilor pe cale de aderare
 • Viticultura în zone dificile, în legăturà cu Centrul de Cercetare, de Studiu şi de Valorizare pentru Viticultura din Zonele Muntoase(CERVIM).
 •  Fiscalitate/Accize
 • Protecţia denumirilor geografice europene
 • Armonizarea menţiunilor de pe etichetă
 • Viticultura ecologică
 • Organisme modificate genetic
 • Informatizarea documentelor comerciale însoţitoare
 • Drumuri europene ale vinului (VINTUR)
 • Vin şi sănătate
 • Academia Internaţională pentru Degustători.

 

 

„Asemeni oamenilor şi regiunilor, vinul îşi extrage identitatea din rădăcinile sale, din solul său şi din personalitatea celor care l-au creat. Abordarea problemelor legate de vin într-un cadru regional, între regiuni, reprezintă asigurarea fidelităţii vis-a-vis de cultura şi civilizaţia vinului.”

Carta Vinului