1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Cooperare internationala - Parteneriate
  4. ARE-informatii

ARE-informatii

ADUNAREA REGIUNILOR EUROPEI

Adunarea Regiunilor Europei (A.R.E.) a fost creată în 1985, prin 47 regiuni şi 9 organizaţii interregionale, având ca principal obiectiv să poziţioneze regiunile ca parteneri indispensabili în participarea la procesul de decizie şi de a facilita cooperarea interregional.

 

Fiind cea mai mare organizaţe a regiunilor din Europa, ARE însumează mai mult de 270 autorităţi regionale din 33 ţări şi 16 asociaţii interregionale şi numeroşi parteneri care activează în diferite domenii de competenţă regională.

 

Din Insulele Açores (Portugalia) până în regiunea Tatarstan (Rusia), din regiunea Lappi, din nordul Finlandei, până în Sicilia (Italia), membrii ARE reprezintă aproximativ 280 milioane de cetăţeni europeni.

O treime din membrii ARE provin din ţări non-membre ale UE, lucru care permite păstrarea relaţiilor de bună vecinătate dintre UE şi vecinii săi.

Aderarea la ARE este deschisă tuturor autorităţilor regionale alese, membrilor Consiliului Europei şi este supusă plăţii unei cotizaţii anuale.

Mai mult de 95% din finanţarea ARE provine din cotizaţiile membrilor, garantându-i astfel independenţa, flexibilitatea şi receptivitatea vis-a-vis de nevoile membrilor săi.

ARE nu ţine cont de sensibilităţile politice – deciziile colective sunt luate prin discuţii şi consens.

ARE este condusă de organe decizionale compuse din: aleşi regionali care provin din rândul regiunilor membre, după cum urmează: Preşedinţia (preşedinte şi vicepreşedinţi), Biroul (reprezentând regiuni din fiecare ţară) şi Adunarea Generală (toţi membrii).

O mare parte din munca ARE este făcută de trei comisii – Economie şi Dezvoltare regională (1), Politici sociale şi Sănătate publică (2), Cultură, Educaţie şi Tineret (3) – şi de două comisii permanente (Afaceri instituţionale; Supraveghere continuă şi Evaluare).

Sesiunile plenare ale comisiilor, conferinţele, forumurile cetăţeneşti, evaluările experţilor regionali şi alte evenimente ale ARE au loc în întreaga Europă, permiţând astfel organizaţiei să rămână conectată la realitatea membrilor săi, regiunile Europene.

Judeţul Arad, prin Consiliul Judeţean Arad, este membru cu drepturi depline al ARE începând cu anul 1993.