H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1993

Hotărâre adoptată - Nr. 2 / 12.03.1993

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 2

din data: 12.03.1993
privind modificarea Regulamentului de funcţionare a Consiliului judeţean Arad


Avînd în vedere:
- referatul Secretarului Consiliului judeţean Arad privind necesitatea modificării unor articole din Regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean Arad ce privesc reglementarea activităţii Delegaţiei permanente.
- coreferatul unui grup de 6 consilieri privind modificarea si a altor articole din Regulament;
- prevederile art.46 din Regulamentul de funcţionare al Consiliului judeţean Arad,

În temeiul art. 62 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: I. Art.30 alin.1 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut: "Delegaţia permanentă se întruneşte în şedinţe ordinare, de două ori pe lună, în ziua şi ora convenită de membri acesteia."
II. Art.34 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut : "Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei, nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raprotul sau referatul de specialitate al serviciilor publice judeţene şi de avizul sau referatul comisiei de specialitate, exceptînd cazurile de urgenţă."
III. Art.35 alin.3 din Regulament se modifică şi va avea următorul conţinut: "Comisiile pe domenii de specialitate sau un grup de 5 consilieri, pe baza unor rapoarte documentate, pot solicita Delegaţiei permanente luarea unor decizii în anumite probleme care nu suferă amînare pînă la următoarea şedinţă a Consiliului judeţean, urmînd ca aceste decizii să fie ratificate în prima şedinţă a acestuia.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot