H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1993

Hotărâre adoptată - Nr. 10 / 15.06.1993

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 10

din data: 15.06.1993
privind alocarea sumei de 300.000 lei din rezerva bugetară pe anul 1993 a Consiliului judeţean Arad, pentru activităţi culturale


Având în vedere:
- solicitările scrise ale unui număr de 13 consilieri, privind alocarea sumei de 300.000 lei pentru activităţi culturale prilejuite de "Zilele culturale ale sârbilor" din Arad;
- prevederile art. 59 litera "r" din Legea nr. 69/1991;

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.unic Se alocă suma de 300.000 lei din rezerva bugetară pe anul 1993 a Consiliului judeţean Arad, pentru manifestările prilejuite de "Zilele Culturale ale Sârbilor" din Arad, care vor avea loc în zilele de 11-12 iulie 1993, sumă care se va derula prin Inspectoratul de cultură al judeţului Arad

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHI



Documente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot