H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 1 / 02.03.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 1

din data: 02.03.1994
privind adoptarea rectificării bugetului Consiliului judeţean Arad făcută de către Delegaţia permanentă în şedinţa din 29 decembrie 1993


Având în vedere:
- prevederile deciziei nr. 187/1993 şi a referatului nr. 4881/1993 aprobate în şedinţa Delegaţiei permanente din 29 decembrie 1993 prin care s-a dispus reactualizarea bugetului propriu al Consiliului judeţean, respectiv a bugetelor consiliilor locale municipal, orăşeneşti şi comunale;
- prevederile art.11 din Hotărârea nr. 16/20.11.1993 prin care se autorizează Delegaţia permanentă a Consiliului judeţean Arad ca în procedură de urgenţă să aprobe eventualele modificări de buget pe anul 1993.

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se adoptă bugetele reactualizate ale consiliilor judeţean, municipal, orăşeneşti şi comunale pe anul 1993, aprobate în şedinţa Delegaţiei permanente din 29 decembrie 1993, potrivit anexelor nr. 1a, 1b, 2 şi 3.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot