H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 3 / 02.03.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 3

din data: 02.03.1994
privind aprobarea "Planului urbanistic de detaliu - PENITENCIAR - Arad, obiectiv R 102"


În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă "Planul urbanistic de detaliu - Penitenciarul Arad, Obiectiv R 102", varianta I de amplasament, conform pr. nr. 25071/1993, elaborat de S.C. Proiect Arad S.A.

Art.2 Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrărilor publice va difuza prezenta hotărâre proiectantului, beneficiarului şi Consiliului local al municipiului Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot