H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 4 / 02.03.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 4

din data: 02.03.1994
privind constituirea şi clasificarea Corpului Gardienilor Publici şi stabilirea obiectivelor de interes public la care este necesar organizarea pazei prin gardieni publici


Având în vedere:
- referatul Direcţiei coordonare-organizare nr. 1214 din 18 februarie 1994, privind constituirea şi clasificarea Corpului Gardienilor Publici şi stabilirea obiectivelor de interes public la care se impune organizarea pazei prin gardieni publici;
- prevederile art.5 din Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului Gardienilor Publici;
- prevederile art.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Gardienilor Publici;
În temeiul articolului 59 şi al articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se constituie Corpul Gardienilor Publici pe lângă Consiliul judeţean Arad, instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică şi o clasificare de categoria I, având ca scop prestarea de servicii de pază a bunurilor publice, participarea la apărarea ordinii şi liniştii publice şi de a acţiona pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor şi a altor fapte ilicite, în condiţiile legii;

Art.2 Imobilul situat în municipiul Arad, str. Vârful cu Dor nr.11, înscris în C.F. nr. 4874 nr. top 1044-1048/b, proprietatea Statului Român, trece în administrarea Corpului Gardienilor publici;

Art.3 Se stabilesc obiectivele de interes public la care este necesar organizarea pazei prin gardieni publici, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot