H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 5 / 02.03.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 5

din data: 02.03.1994
privind numirea şefului Corpului gardienilor publici al judeţului Arad


Având în vedere referatul Direcţiei coordonare-organizare nr. 1241/28.02.1994, privind numirea şefului Corpului Gardienilor Publici al judeţului Arad.
În conformitate cu prevederile art.5 şi art.13 lit. a din Legea nr.26/1993, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului Gardienilor Publici, a art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea a Corpului gardienilor publici;
În temeiul art.59 alin. 2 şi art.62 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Domnul MORAR IOSIF se numeşte în funcţia de ªef al Corpului Gardienilor Publici ai judeţului Arad.
Încadrarea şi salarizarea se face conform anexei care face parte din prezenta hotărâre şi se păstrează la Compartimentul salarizare, personal, având caracter confidenţial.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot