H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 7 / 29.03.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 7

din data: 29.03.1994
privind adoptarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 1993 al Consiliului judeţean Arad


Având în vedere:
- prevederile art.61 din Legea finanţelor publice nr. 10/1991;
- prevederile art. 59, pct. e din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;
- expunerea de motive cu privire la adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 1993 al Consiliului judeţean Arad;

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se adoptă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 1993 al Consiliului judeţean Arad, conform anexelor 1-3 la prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot