H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 9 / 10.05.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 9

din data: 10.05.1994
privind aprobarea "Planului urbanistic de detaliu - Punct control trecere frontieră - TURNU - judeţul Arad"


În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă "Planul Urbanistic de Detaliu - Punct Control Trecere Frontieră - Turnu - judeţul Arad", conform proiect nr. 45351/PUD elaborat de S.C. IPCM - SA Bucureşti, cu următoarele condiţii:
1) Restudierea faţadelor în vederea plasticii arhitecturale şi aducerii ei la nivelul unui obiectiv de interes naţional.
2) Deplasarea grupurilor sanitare din zona limitrofă acceselor principale, conform condiţiilor din Certificatul de Urbanism.
3) Gruparea anexelor (gospodărie apă potabilă şi incendiu, garaj motopompă, punct alimentare 20 Kw şi gospodăria de combustibil) şi realizarea împrejmuirii pe un traseu rectiliniu, paralel cu clădirea vămii iar zona parcajului autovehiculelor reţinute, cu retragere de la drumul de acces spre Turnu.
4) Amenajarea drumului (actual DC 106) până la intersecţia cu DN7 şi redimensionarea podurilor la capacitatea finală de transport marfă.
5) Obţinerea avizului Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului - în conformitate cu Anexa la Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor, cap. D, pct. 1 "investiţiile din competenţa de aprobare a Guvernului şi a altor organe ale administraţiei centrale de stat se avizează de către organismele centrale şi teritoriale interesate şi Departamentul pentru urbanism şi amenajarea teritorului din Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului şi se aprobă de Consiliile judeţene."

Art.2 Direcţia urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrărilor publice va difuza prezenta hotărâre proiectantului, beneficiarului şi Consiliului local al comunei Pecica.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot