H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 15 / 10.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 15

din data: 10.11.1994
privind aprobara planurilor urbanistice de detaliu " Modernizare punct de trecere frontieră - Nădlac" şi "Modernizare punct de trecere frontieră - Vărşand", judeţul Arad


- referatul nr. 2500/11.10.1994 al Direcţiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, privind propunerea de probare a planurilor urbanistice de detaliu "Modernizare punct de trecere frontieră - Nădlac" şi "Modernizare punct de trecere frontieră - Vărşand", beneficiar fiind Direcţia Generală a Vămilor;
- Legea 50/1991, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă planurile urbanistice de detaliu "Modernizare punct de trecere frontieră - Nădlac", proiectul nr. 25.110/PUD, şi "Modernizare punct de trecere frontieră - Vărşand", proiectul 25.111/PUD elaborate de S.C. "Proiect"Arad S.A., cu condiţia obţinerii avizului M.L.P.A.T., conform Legii nr. 50/1991.

Art.2 Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice va difuza prezenta hotărâre proiectantului, beneficiarului şi consiliilor locale interesate.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot