H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 16 / 10.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 16

din data: 10.11.1994
privind încheierea unei convenţii cu Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Finanţelor, pentru alocarea, începând din anul 1995, a unor fonduri în vederea achiziţionării unor aparate medicale


- Analizând referatul Direcţiei programe, prognoze şi buget-finanţe a Consiliului judeţean;
- Având în vedere proiectul de convenţie încheiat cu Ministerul Sănătăţii privind cofinanţarea unei acţiuni de dotare a Spitalului judeţean Arad.În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă convenţia încheiată cu Ministerul Sănătăţii privind cofinanţarea pe o perioadă de 5 ani a unei dotări la spitalul judeţean cu aparatură medicală de chirurgie percutantă microinvazivă (litotriptor extracorporal).

Art.2 Valoarea care se asigură de către Consiliul judeţean pentru completarea fondurilor ce se alocă în acest scop de către Ministerul Sănătăţii (200 mil. lei, reprezentând 15% din valoarea aparaturii) este de 750 mii franci elveţieni şi va fi eşalonată pentru rambursare pe o perioadă de 5 ani, la cursul de schimb în fiecare moment şi cu achitarea dobânzilor aferente.

Art.3 Convenţia încheiată va fi înaintată spre aprobare Ministerului de Finanţe, cu menţiunea ca în proiectul bugetului de stat supus aprobării parlamentului să se propună defalcarea de către acesta a fondurilor destinate acestei achiziţii în fiecare an către Ministerul Sănătăţii care în calitate de ordonator de credite pentru investiţiile din sectorul sănătăţii poate aloca resursele necesare efectuării dotării Spitalului judeţean.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei sanitare a judeţului, Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului de stat, Direcţiei programe, prognoze şi buget-finanţe a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot