H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 17 / 10.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 17

din data: 10.11.1994
privind modificarea art. 43 şi abrogarea art. 44 din Regulamentul de funcţionare a Consiliului judeţean Arad


Având în vedere:
- referatul comisiei de specialitate nr.5, înregistrat cu nr. 3441/13.07.1994, prin care se solicită modificarea art. 43 din Regulamentul de funcţionare a Consiliului judeţean Arad, privind acordarea indemnizaţiilor de şedinţă ce se cuvin consilierilor judeţeni;
- referatul Direcţiei de coordonare şi organizare nr. 3441 din 04.11.1994, prin care se propune abrogarea art. 44 şi modificarea art.43, aliniatele 1 şi 3 din Regulament;
- Legea nr. 20/1994, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 40/1991;

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Art. 43 din regulament se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Pentru participarea la şedinţele Consiliului judeţean, ale Delegaţiei permanente şi ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierii primesc, de şedinţă o indemnizaţie de 5% din salariul preşedintelui Consiliului judeţean.
Totalul sumelor cuvenite lunar unui consilier pentru participarea la şedinţele prevăzute în alin. 1 este maxim 25% din salariul de bază lunar al preşedintelui Consiliului judeţean."

Art.2 Art.44 din Regulament se abrogă.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot