H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 18 / 10.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 18

din data: 10.11.1994
privind declararea de utilitate publică a lucrării "Pod peste Mureş la Lipova", judeţul AradH O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se declară de utilitate publică, de interes local, lucrarea "pod peste Mureş la Lipova", judeţul Arad.

Art.2 Expropriatorul este Regia autonomă de drumuri judeţene Arad.

Art.3 Prezentul act de declarare a utilităţii publice va fi adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local al oraşului Lipova şi prin publicare în presa locală.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot