H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1994

Hotărâre adoptată - Nr. 14 / 19.11.1994

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 14

din data: 19.11.1994
privind revocarea Hotărârii nr.2/02.03.1994 pentru stabilirea taxelor speciale pentru agenţii economici şi proprietarii de mijloace de transport având tonaje care depăşesc 7,5 to pe osie


În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se revocă Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr.2 din 2.03.1994, privind stabilirea taxelor speciale pentru agenţii economici şi proprietarii mijloacelor de transport auto având tonaje care depăşesc 7,5 to/osie.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot