H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 2 / 14.02.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 2

din data: 14.02.1995
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 1994 al Consiliului judeţean Arad


Având în vedere,
- prevederile art.61 din Legea Finanţelor nr. 10/1991;
- prevederile art. 21 pct. e din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991;
- prevederile art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 36/1994;
- prevederile din Hotărârea Consiliului judeţean nr. 11/10.11, art. 7-8 cu privire la rectificarea bugetului Consiliului judeţean,

În temeiul articolului 62 din Legea nr. 69/1991 - Legea privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă programul actualizat de repartizare pe bugete locale a transferurilor din bugetul central şi a cotelor defalcate din impozitul pe salarii pe anul 1994, avizat de către Delegaţia permanentă în şedinţa din 29.12.1994, potrivit anexelor 1 şi 1A.

Art.2 Aprobă programul actualizat al bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului judeţean Arad pe anul 1994, avizat de către Delegaţia permanentă în şedinţa din 29.12.1994.

Art.3 Aprobă contul de execuţie a bugetului local pe anul 1994 al Consiliului judeţean Arad potrivit anexei nr.2.

Art.4 Aprobă execuţia pe capitole cu detalierea pe articole şi aliniate de cheltuieli potrivit anexelor 3 - 9.

Art.5 Aprobă executarea programului cheltuielilor de capital pe anul 1994 a Consiliului judeţean Arad pe beneficiari, surse de finanţare şi obiective de investiţii potrivit anexei nr. 10.

Prezenta hotărâre se comunică ordonatorilor de credite a căror finanţare se efectuează din bugetul judeţean.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot