H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1995

Hotărâre adoptată - Nr. 3 / 14.02.1995

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 3

din data: 14.02.1995
privind aprobarea regulamentului de funcţionare al Administraţiei judeţene de drumuri şi poduri Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 965 din 9 februarie 1995 a Direcţiei administraţie publică privind aprobarea regulamentului de funcţionare al Administraţiei judeţene de drumuri şi poduri Arad;
- prevederile art. 59 lit. b din Legea nr. 69/1991, privind administraţia publică


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă "Regulamentul de funcţionare al Administraţiei judeţene de drumuri şi poduri Arad", cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Administraţia judeţeană de drumuri şi poduri Arad va prezenta până la sfârşitul semstrului I a.c. un studiu cu privire la posibilitatea trecerii unor drumuri în administrarea consiliilor locale.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot