H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 12 / 22.01.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 12

din data: 22.01.1999
privind organizarea, administrarea şi exploatarea păşunilor şi pajiştilor aflate în proprietatea oraşelor şi comunelor din judeţ


Având în vedere:
- adresa nr. 2900/1998 a Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Alimentaţie a judeţului Arad;
- referatul nr. 225 din 13 ianuarie 1999 a Direcţiei administraţie publică privind organizarea, administrarea şi exploatarea păşunilor aflate în proprietatea oraşelor şi comunelor din judeţ;
- prevederile art. 63 lit. "a" şi "h" din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, precum şi prevederile Legii nr. 8/1971 privind organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, loturilor zootehnice şi semincere.

În temeiul art. 66 din Legea nr. 69/1991, republicată în 1996 - Legea administraţiei publice locale;


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Perioada în care animalele sunt învoite la păşunat pe păşunile şi pajiştile judeţului Arad este cuprinsă între 30 aprilie a.c. şi 30 octombrie a.c.;

Art. 2 Executarea lucrărilor de ameliorare pe păşuni se va face în conformitate cu programele proprii ale consiliilor orăşeneşti şi comunale şi acestea sunt obligatorii. Costurile acestor lucrări vor fi asigurate prin taxele de păşunat stabilite prin hotărârea consiliilor locale.

Art. 3 Hotărârea se va comunica la toate Consiliile locale din judeţ.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot