H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 16 / 22.01.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 16

din data: 22.01.1999
privind transferarea unor instituţii de cultură din administrarea Consiliului judeţean Arad în administrarea Consiliului Municipal Arad


Având în vedere:
- Legea nr.189/22.10.1998 privind finanţele publice locale, anexa 2, cap. II, alin. 4.3
- referatul nr. 537 din 21.01.1999 al Direcţiei Administraţie Publică Locală privind transferarea unor instituţii de cultură din administrarea Consiliului judeţean Arad în administrarea Consiliului Municipal Arad;
In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Următoarele instituţii profesioniste de spectacole şi concerte: Teatrul de Stat Arad, Filarmonica de Stat Arad, Teatrul de Marionete Arad trec din administrarea Consiliului Judeţean Arad în administrarea Consiliului Local Municipal Arad.

Art.2 Rămân mai departe în administrarea Consiliului judeţean Arad următoarele instituţii de cultură:
1. Complexul Muzeal Arad
2. Biblioteca Judeţeană A.D. Xenopol Arad
3. Orchestra de Muzică populară "Rapsozii Zărandului" Arad
4. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Arad
5. ªcoala de Artă Arad
6. Revista de cultură "ARCA" Arad
7. Centrul de integrarea Europeană Arad

Art.3 Predarea - preluarea se va face pe baza protocolului încheiat între cele două părţi

Art.4 Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 8 /6.04.1995 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă se abrogă

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot