H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 35 / 14.04.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 35

din data: 14.04.1999
privind mandatarea reprezentantului Consiliului judeţean Arad în AGA la SC "Compania de transport public"SA să voteze repartizarea profitului net pe anul 1998


Având în vedere:
- prevederile art. 4 din contractul de reprezentare;
- prevederile O.G. 26/1995, privind impozitul pe dividende;
In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Mandatează reprezentantul Consiliului judeţean Arad în AGA la SC Compania de transport public SA să voteze repartizarea profitului net obţinut în anul 1998, în sumă de 328.303 mii lei, astfel:
- 10% fond de participare a salariaţilor la profit;
- 50% la fondul de dezvoltare;
- 40% la bugetul judeţean.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot