H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 38 / 20.04.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 38

din data: 20.04.1999
privind avizarea de către Consiliul judeţean Arad a "Protocolului de colaborare între judeţele Arad şi Csongrad"


Având în vedere,
- Referatul Direcţiei Relaţii Publice a Consiliului judeţean Arad nr. 2412/19.04.1999, privind aprobarea de către Consiliul judeţean Arad a protocolului cadru de colaborare între judeţele Csongrad şi Arad;
- Scrisoarea emisă de judeţul Csongrad din 12.04.1999 privind acordul Consiliului judeţean Csongrad cu privire la protocolul cadru de colaborare;
- Prevederile art. 63 lit. t din Legea 69/1991, republicată .
În temeiul art. 66 din Legea 69/1991, privind administraţia publică locală.


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă "PROTOCOLUL DE COLABORARE ÎNTRE JUDEȚELE ARAD ªI CSONGRAD", document care se constituie în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Mandatează pe domnul Dan Ivan, preşedintele Consiliului judeţean Arad să semneze acest protocol, aşa cum a fost aprobat prin art.1 din prezenta hotărâre.


Prezenta hotărâre se comunică la:
- Consiliul judeţean Csongrad;
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia Relaţii Publice a Consiliului judeţean Arad;
- D.A.P.L.
- Ministerul Afacerilor Externe

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot