H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 40 / 24.05.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 40

din data: 24.05.1999
privind punerea la dispozitie a unei suprafete de 15 ha din perimetrul Aeroportului Arad, din domeniul public al Consiliului judetean Arad, Zonei Libere Curtici-Arad


Având în vedere .
- referatul nr. 3116 din 21.05.1999, al Directiei Relaţii Publice din cadrul Consiliului Judetean Arad, privind aprobarea de ctre Consiliul judetean Arad, a instituirii Zonei Libere Curtici-Arad,
- art.6 din Legea 84/1992 - Legea privind regimul zonelor libere, precum si a punctului 2.7.2 din Normele metodologice privind întocmirea documentatiei pentru aprobarea regimului de zon liber, aprobat prin Ordinul nr.32/1997, al Ministerului Finantelor,
- art.79, 80, 81 si 84 din Legea 69/1991,
- art. 7, 9 şi 12 din L 213/1998, Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,

In temeiul art.66 din Legea nr. 69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. In vederea instituirii regimului de zon liber, pe teritoriul Aeroportului Arad, suprafata de 15 ha de teren, aflat în perimetrul aeroportului cuprins în parcela nr.top 7439/6684/6/1/1/1, CF nr.18532, constituit în domeniul public al Consiliului Judetean Arad, se transfer în domeniul public al statului pentru a se pune la dispozitia Zonei Libere Curtici-Arad, urmând a fi utilizat în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art.2. Prin grija SC Aeroportul Arad SA si Directiei urbanism si amenajarea teritoriului din Consiliul judetean Arad se va întocmi documentatia de perimetrare, msurare, dezmembrare si de publicitate, la Judectoria Arad-Serviciul carte funciar, în conformitate cu cele prevzute la art.1.

Art.3. Prezenta hotrâre abrog Hotrârea Nr.85/10.12.1997 a Consiliului Judeţean Arad.


Art.4. Prezenta hotrâre se comunic .
- Prefecturii judetului Arad
- Judectoriei Arad-Serviciul Carte funciar.
- Aeroportului Arad
- O.C.O.T. Arad
- Directiei judetene de cadastru geodezie si cartografie Arad
- Directiei urbanism si amenajarea teritoriului si
- Directiei coordonare din cadrul Consiliului judetean Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot