H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 45 / 24.05.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 45

din data: 24.05.1999
privind


Având în vedere:
- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 15 din 3 martie 1999 pentru modificare şi completarea Legii nr. 27/1994 republicată în 22 iulie 1998, privind impozitele şi taxele locale şi ale Ordonanţei de urgenţă nr. 27 din 25.03.1999 pentru modificarea art.27 din Legea nr. 27/1994;
- Hotărârea nr.15/1999 a Consiliului judeţean privind completarea şi modificarea cap. III al.2 la Hotărârea nr.1/1999 a Consiliului judeţean;
- referatul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Arad, prin care se propune modificarea unor taxe judeţene.
In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Lista anexă la Hotărârea nr.1/1999 a Consiliului judeţean privind stabilirea unor taxe judeţene se modifică şi completează în conformitate cu noile reglementări ale actelor normative menţionate în preambul, conţinutul acesteia primind o nouă redactare aşa cum este prezentată alăturat

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot