H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 64 / 31.08.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 64

din data: 31.08.1999
privind aderarea CJA la "Conferinţa Regiunilor cu Aeroporturi" (ARC)


Având în vedere,
- invitaţia transmisă de "Airport Regions Conference" din 30.06.1999;
- referatul Direcţiei Relaţii Publice nr.4610/25.08.1999, privind aderarea CJArad la Conferinţa Regiunilor cu Aeroporturi, şi
- art.63 - (1) lit.t şi art.78 din Legea 69/1991, Legea administraţiei publice locale,
In temeiul art,.66 din L.69/1991,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă aderarea CJ Arad la Asociaţia Internaţională "AIRPORT REGIONS CONFERENCE" (Conferinţa Regiunilor cu Aeroporturi), în conformitate cu statutul asociaţiei.

Art.2 Prezenta hotărâre, însoţită de o traducere în limba engleză, conformă cu originalul, se comunică odată cu cererea de aderare la Asociaţia Internaţională ARC.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot