H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 65 / 31.08.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 65

din data: 31.08.1999
privind scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe aparţinând domeniului public judeţean, cu durata normală de utilizare expirată şi care se găsesc concesionate la S.C. Compania de transport public S.A. Arad


Având în vedere,
- Prevederile Legii nr.15/1994, art.24 şi art.25, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr.54/1997;
- Hotărârea nr.44/24.05.1999 a Consiliului judeţean Arad privind declararea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al judeţului Arad a unor bunuri de interes judeţean;
- Contractul de concesionare nr.1869/29.03.1996 privind concesionarea patrimoniului public judeţean pentru transportul în comun la S.C.Compania de transport public S.A.Arad;
- Referatul nr.4060/16.08.1999, al Direcţiei Tehnice din cadrul Consiliului judeţean Arad, prin care se propune scoaterea din funcţiune prin casare a 6 autobuze;
- Documentaţia nr.5074/1999 întocmită deS.C. Compania de transport public S.A. Arad, cu mijloace fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune şi casare.

In baza art.66 din Legea administraţiei publice locale nr.69/1991 cu modificările ulterioare.


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând domeniului public judeţean prezentate în anexa 1 la prezenta Hotărâre, urmând ca la finalizarea acesteia S.C.Compania de transport public S.A. Arad, să prezinte la Consiliul judeţean Arad noua listă a mijloacelor fixe.

Art.2 Subansamblurile rezultate din dezmembrare vor fi valorificate ca piese de schimb la fondurile fixe aflate în domeniul public judeţean, concesionate la S.C. Compania de transport public S.A. Arad.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează S.C. Compania de transport public S.A. Arad.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot