H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 78 / 12.10.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 78

din data: 12.10.1999
privind repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei, conform OUG 161/1999


Având în vedere,
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999;
- Adresa Ministerului Finanţelor nr. 264964/04.11.1999;
- Expunerea de motive a Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Arad.
În temeiul art.66 din legea 69/1991 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Sumele defalcate din impozitul pe salarii repartizate judeţului Arad în baza OUG nr. 161/1999 pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei se defalcă pe municipiu şi oraşe în conformitate cu datele prezentate în anexa 1 la proiectul de hotărâre.

Art.2 Bugetele locale din unităţile administrativ-teritoriale respective vor evidenţia aceste sume conform clasificaţiei bugetare la venituri, la capitolul "Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru subvenţionarea energiei termice livrată populaţiei", Cod 33.02.

Art.3 Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, asigurând comunicarea prevederilor sale către cei interesaţi.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot