H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 81 / 10.12.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 81

din data: 10.12.1999
de mobilizare a rezervei bugetare cu suma de 160 mil. lei în vederea asigurării resurselor pentru plata unor lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri efectuate în luna noiembrie 1999


Având în vedere:
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189 - art. 14.
- Expunerea de motive a Direcţiei economice a Consiliului judeţean Arad cu suma de 160 mil. lei în vederea asigurării resurselor financiare pentru plata lucrărilor de reparaţii şi întreţinere drumuri specifice sezonului rece;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Suplimentarea pe seama rezervei bugetare a resurselor Administraţiei de drumuri a judeţului Arad cu suma de 160 mil. le la titlul de cheltuieli "Transferuri" pentru plata unor lucrări specifice sezonului rece efectuate de către S.C. Construcţi rutiere în luna noiembrie 1999.

Art.2 Serviciul buget va asigura resurse financiare cu ocazia modificării bugetului judeţean pe anul 1999 pentru acoperirea integrală a cheltuielilor efectuate în luna noiembrie şi avansului de 30% la programul de lucrări din luna decembrie a.c.

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat a judeţului Arad
- Administraţia de drumuri a judeţului Arad;
- Serviciul buget al Consiliului judeţean Arad;

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot