H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 1999

Hotărâre adoptată - Nr. 87 / 22.12.1999

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 87

din data: 22.12.1999
privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în Adunarea generală a acţionarilor, pentru a negocia şi semna contractul de administrare şi a numi administratorul la SC Construcţii Rutiere SA Arad


Având în vedere:
- referatul nr. 6630/15.12.1999 al Direcţiei Tehnice, privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în Adunarea generală a Acţionarlor;
- prevederile art.17 din Normele metodologice privind încheierea contractului de administrare, aprobat prin HG 364/1999
- prevederile contractului de reprezentare în Adunarea generală a acţionarilor;
In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se împuternicesc reprezentanţii Consiliului judeţean Arad, în Adunarea generală a acţionarilor să negocieze, să semneze contractul de administrare şi să numească administratorul la SC "Construcţii rutiere"SA Arad.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica prin Serviciul Secretariat din cadrul Direcţiei administraţie publică celor interesaţi, respectiv:
- Prefectura judeţului Arad
- SC Construcţii rutiere SA Arad
- Reprezentanţii Consiliului judeţean Arad în AGA.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot