H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 1 / 22.01.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 1

din data: 22.01.2001
privind constatarea încetării mandatului de consilier judeţean al d-lui Avram Crăciun


Având în vedere :
- validarea domnului Avram Crăciun ca senator în Parlamentul României, conform adresei înregistrate sub nr.11/15.01.2001;
- prevederile art.15 pct.d şi art.19 din Legea nr.69/1991;

In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991-Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic Constată încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Avram Crăciun, pe motiv de incompatibilitate cu calitatea de senator în Parlamentul României, dobândită în urma alegerilor generale din 26 nov.2000.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot