H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 3 / 22.01.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 3

din data: 22.01.2001
privind validarea mandatului de consilier judeţean a d-lui Marin Păun


Având în vedere :
- Hotărârea nr. 1 /22.01.2001 privind constatarea încetării mandatului de consilier judeţean al d-lui Avram Crăciun din partea Partidului Democraţiei Sociale din România-Organizaţia judeţeană Arad;
- cererea înregistrată sub nr.11 din 15.01.2001 a Partidului Democraţiei Sociale din România-Organizaţia judeţeană Arad, de validare în funcţia de consilier judeţean a d-lui Marin Păun;
- raportul Comisiei de validare privind legalitatea alegerii şi propunerea de validare ca şi consilier judeţean a d-lui Marin Păun;
- rezultatul votului exprimat în vederea validării mandatului.
In temeiul art.66 din Legea nr.669/1991 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Validează mandatul pentru funcţia de consilier judeţean a d-lui Marin Păun, din partea Partidului Democraţiei Sociale din România - Organizaţia judeţeană Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot