H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 6 / 22.01.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 6

din data: 22.01.2001
privind stabilirea taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avize şi autorizaţii în domeniul construcţiilor pentru anul 2001


- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 62 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 republicată în 22 iulie 1998 privind impozitele şi taxele locale
- referatul nr. 46/16.01.2001 al Direcţiei Generale Tehnice şi Direcţiei Generale Economice ale Consiliului judeţean Arad prin care se propune modificarea unor taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor.

În temeiul art. 66 din Legea 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

-Art.1 Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avize şi autorizaţii în domeniul construcţiilor se stabilesc în conformitate cu nivelele din anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile din lista anexă pct. I 1, 2, 3, 4, 5, 6 a Hotărârii nr. 1/1999 a Consiliului judeţean Arad se abrogă.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot