H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 7 / 22.01.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 7

din data: 22.01.2001
privind stabilirea Normelor de venit pentru activităţi independente pe anul 2001 pentru impunerea veniturilor realizate de persoane fizice autorizate.


Având în vedere :
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr.189/1998 - art.5 -;
- referatul nr. 19 din 15 ianuarie 2001 al Direcţiei Generale Economice a Consiliului Judeţean Arad şi propunerile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Arad nr. 187 din 9 ianuarie 2001 privind stabilirea normelor de venituri din activităţi independente, într-un punct fix sau ambulant, pentru anul 2001;
- prevederile articolului 17 din Ordonanţa Guvernului nr.73/27 august 1999, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.87/2000 şi Ordonanţa de Urgenţă nr.235/2000;
- Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea singuri într-un punct fix sau ambulant aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.1192/8 octombrie 1999;
În temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se stabilesc NORME DE VENIT pentru anul 2001 pentru contribuabilii - persoane fizice autorizate care realizează venituri din activităţi independente şi îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu, singuri fără salariaţi sau colaboratori, într-un punct fix sau ambulant având un singur obiect de activitate înscris pe autorizaţia de funcţionare, conform anexei nr.1 A.

Art.2 Normele de venit pentru anul 2001 pentru contribuabilii care au calitatea de angajaţi şi realizează venituri din activităţi independente, în condiţiile art.1, de mai sus, după orele de serviciu, cât şi pentru pensionarii autorizaţi să practice meseriile din nomenclatorul activităţilor independente, se stabilesc conform anexei nr.1B.

Art.3 Se stabilesc corective de reducere a Normelor de venit pentru anul 2001, conform anexei nr.2.

Art.4 Normele de venit aferente comunelor de gradul I se aplică contribuabililor care au punct fix de lucru în localităţile sediu de comună specificate în anexa nr. 3, iar cele aferente municipiului Arad se aplică contribuabililor a căror puncte fixe de lucru se află în cele două zone (centru şi periferie), delimitate conform anexei.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la :
- Prefectura judeţului Arad;
- Consiliile locale;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a Judeţului Arad;
- Direcţia Generală Economică a Consiliului Judeţean Arad;
şi intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2001.
Cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 8 din 31 ianuarie 2000.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot