H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 13 / 20.02.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 13

din data: 20.02.2001
privind preluarea de către Consiliul judeţean Arad a unităţilor de învăţământ special din judeţul Arad


- referatul nr. 706 din 13.02.2001 al Direcţiei Generale Tehnice a Consiliului judeţean Arad privind situaţia preluării de către Consiliul judeţean Arad a unităţilor de învăţământ special din judeţul Arad;
- protocolul nr. 315/382 din 26.01.2001 încheiat între Consiliul judeţean Arad şi Inspectoratul ªcolar Judeţean Arad privind preluarea de către Consiliul judeţean Arad a unităţilor de învăţământ special din judeţul Arad;
- prevederile OUG nr. 206/2000 privind modificarea şi completarea legii învăţământului;
- prevederile art. 84 din Legea 69/1991 - Legea administraţiei publice locale, republicată.

În temeiul art. 66 din Legea 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Patrimoniul aferent activităţii de învăţământ special preluat de Consiliul Judeţean Arad de la Inspectoratul ªcolar Judeţean Arad, în baza protocolului nr. 315/382 din 26.01.2001, se dă în administrarea Direcţiei Generale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Consiliului judeţean Arad.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia generală economică, Direcţia generală tehnică şi Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului din cadrul Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot