H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 26 / 19.03.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 26

din data: 19.03.2001
privind stabilirea taxei pentru eliberarea de copii, dupa acte din arhiva Consiliului judetean


Avind in vedere :
- referatul nr. 1271 din 8.03.2001 privind necesitatea stabilirii unei taxe pentru copiile eliberate dupa acte aflate in arhiva consiliului judetean ;
- prevederile art.42 din Legea nr.27/1994 , modificata, privind impozitele si taxele locale ;
- prevederile art.8 alin.1 si 2 din Legea nr.189/1998, modificata, privind finantele publice locale ;
- prevederile art.63 lit.m din Legea nr.69/1991 - Legea administratiei publice locale ;


In temeiul art.66 din Legea nr.69/1991 - Legea administratiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se stabileste taxa de 2000 lei/pagina pentru copie dupa orice act din Arhiva Consiliului judetean Arad, in afara celor cu caracter secret, stabilite in conditiile legii .
Sumele incasate in conditiile aliniatului precedent se fac venit propriu al bugetului Consiliului judetean Arad .

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot