H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 28 / 19.03.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 28

din data: 19.03.2001
privind revocarea la cerere a unor reprezentanţi în Adunările Generale ale Acţionarilor unde Consiliul Judeţean Arad este acţionar, şi numirea unor noi reprezentanţi


privind revocarea la cerere a unor reprezentanţi în Adunările Generale ale Acţionarilor unde Consiliul Judeţean Arad este acţionar, şi numirea unor noi reprezentanţi


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se revocă reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în Adunările Generale ale Acţionarilor la societăţile comerciale unde acesta este acţionar, conform anexei A.
Art. 2 Pe locurile rămase vacante se numesc noi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Arad în Adunările Generale ale Acţionarilor la societăţile comerciale unde acesta este acţionar, conform anexei B.
Art. 3 Pe data aprobării prezentei, se reziliază contractele reprezentanţilor revocaţi, şi se încheie contracte de reprezentare cu persoanele numite.
Art.4 Prezenta se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate prin grija Serviciului asigurare logistică.

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot