H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 36 / 12.04.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 36

din data: 12.04.2001
privind revocarea Hotărârii nr. 12 din 22.01.2001 a Consiliului judeţean Arad


- prevederile art. 87 şi 89 din Legea 69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;
- referatul nr. 1375/ II / 6 / 19.02.2001 al Prefecturii Arad cu privire la nelegalitatea Hotărârii nr. 12/22.01.2001

În temeiul art. 66 din Legea 69/1991, privind administraţia publică locală, republicată


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Se revocă Hotărârea nr. 12 din 22.01.2001 a Consiliului judeţean Arad, privind prelungirea termenului de încredinţare directă a executării lucrărilor de întreţinere a drumurilor şi podurilor aflate în patrimoniul Consiliului judeţean Arad.

Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Direcţia Generală Tehnică a Consiliului judeţean Arad
- Direcţia Generală Economică a Consiliului judeţean Arad
- Administraţia judeţeană de drumuri şi poduri a judeţului Arad
- Prefectura Arad

PREŞEDINTE,
ICAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot