1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 41 / 10.05.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 41

din data: 10.05.2001
privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Arad


Văzând:
- prevederile Legii nr. 69 din 1991 republicată, privind administraţia publică locală;
- hotărârea nr. 80 din 28 martie 2000, a Consiliului local al municipiului Arad, cu privire la propunerea de atribuire a denumirii unor străzi din municipiul Arad;
- referatul nr.2163 din 20 aprilie 2000, a Direcţiei administraţie locală din cadrul Consiliului judeţean Arad;
În temeiul art. 66 din Legea nr.69 din 1991 republicată, privind administraţia publică locală,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 (1) Se atribuie denumirea unor străzi din ZONA PARCULUI INDUSTRIAL, a municipiul Arad, conform schiţei din Anexa A, scara 1:5000, după cum urmează:
-Strada I
-Strada II
-Strada III
(2)Schiţa face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Primăriei municipiului Arad precum şi celor interesaţi, prin grija Serviciului asigurare logistică.

PREŞEDINTE,
DAN IVAN
SECRETAR AL JUDETULUI,Documente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot