H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 60 / 29.06.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 60

din data: 29.06.2001
privind invalidarea mandatului de consilier judeţean al d-lui Magda Viorel


Având în vedere :
- Hotărârea nr.107/19 dec.2000 privind constatarea încetării mandatului de consilier judeţean al d-lui Creţ Nicoară din partea partidului "România Mare" - Filiala judeţeană Arad;
- cererile înregistrate sub numărul 2738 şi 2787 / 2001 ale Partidului România Mare - Filiala judeţeană Arad, de validare în funcţia de consilier judeţean a d-lui Magda Viorel;
- sentinţa civilă nr. 64/6.03.2001 a Curţii de Apel Timişoara, definitivă şi irevocabilă;
- procesul verbal al Comisiei de validare privind legalitatea alegerii şi propunerea de invalidare ca şi consilier judeţean a d-lui Magda Viorel;

In temeiul art.109 din Legea 215/2001 - Legea privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic. Invalidează mandatul pentru funcţia de consilier judeţean a d-lui Magda Viorel, din partea Partidului "România Mare" - Filiala judeţeană Arad".

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot