H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 63 / 12.07.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 63

din data: 12.07.2001
cu privire la utilizarea soldului la 30.VI.2001 a fondului de tezaur judeţean, pentru realizarea unor investiţii


Având în vedere :
- prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998 (art. 61);
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/26.04.a.c.;
- prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/29.04.2001;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

de cheltuieli de investiţii potrivit anexei la hotărâre:

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad;
- Serviciul Contabilitate a Consiliului judeţean Arad;
- Serviciul buget al Consiliului judeţean Arad

PREŞEDINTE,
ICAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot