H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 68 / 30.07.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 68

din data: 30.07.2001
privind completarea numărului reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Casei judeţene de asigurări de sănătate Arad


Având în vedere :
- prevederile art. 102 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 180/2000;
- prevederile art.. 104 alin 2 din Legea nr. 215/2001;
- adresa nr. 2298 din 7 mai 2001 a Casei de asigurări de sănătate Arad prin care solicită completarea numărului reprezentanţilor Consiliului judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Casei de asigurări de sănătate Arad de la 3 la 5, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se mandatează ca reprezentanţi a Consiliului judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Casei de asigurări de sănătate următorii:
- Herlo Rodica
- Buda Bujor
Prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 74 din 22 august 2000 a Consiliului judeţean Arad se completează în mod corespunzător.

Art.2 Hotărârea se comunică Casei de asigurări de sănătate şi Asociaţiei pensionarilor

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot