H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 79 / 21.09.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 79

din data: 21.09.2001
privind înfiinţarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliului Judeţean Arad


Având în vedere :
- Referatul nr.4234/18.09.2001 al Direcţiei Generale Tehnice a Consiliului Judeţean Arad prin care se propune aprobarea înfiinţării Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliului Judeţean Arad;
- Prevederile art. 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- Prevederile din Anexa nr.1 a Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991.

În temeiul art.nr.109 din Legea nr.215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul judeţean Arad, prezentată în Anexa nr.1.

Art.2 Se aprobă modul de funcţionare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul judeţean Arad, conform Regumalentului de funcţionare prezentat în Anexa nr.2.

Art.3 Secretariatul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliului judeţean Arad se asigură de Biroul de amenajare a teritoriului din cadrul Direcţiei Generale Tehnice a Consiliului Judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot