H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 81 / 25.10.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 81

din data: 25.10.2001
cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 al Centrului Cultural Judeţean Arad


Având în vedere:
- Prevederile Legii finanţelor publice locale nr.189/1998;
- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr.76/21 septembrie 2001 privind înfiinţarea Centrului Cultural Judeţean Arad;
- Referatul Direcţiei Generale Economice a Consiliului Judeţean Arad;

În temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă virările de credite bugetare în sumă de 538,7 mil.lei de la capitolul 76.02 "Fond de garantare" la capitolul 59.02 "Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret".

Art.2 Se aprobă programul de credite bugetare pe anul 2001 şi trim.IV în sumă de 1.848,5 mil.lei (anexa) cu finanţare din:
- venituri proprii 56,0 mil.lei
- subvenţii din bugetul judeţean 1792,5 mil.lei

Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura Judeţului Arad;
- Centrul Cultural Judeţean Arad;
- Direcţia Generală Economică.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot