H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 84 / 25.10.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 84

din data: 25.10.2001
privind mandatarea reprezentatilor in AGA de la S.C."Aeroportul Arad " S.A de a face demersuri pentru cumpararea actiunilor detinute de salariati


Avind in vedere :
- adresa nr.757 din 17 aug.2001 a S.C."Aeroportul Arad " S.A. , prin care invedereaza greutatile de ordin procedural privind desfasurarea adunarii generale, datorita numarului mare de actionari cit si disponibilitatea salariatilor de a-si vinde actiunile pe care le detin ;
-prevederile art.125 din Legea nr.215/201 ;

In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Mandateaza reprezentantii Consiliului judetean Arad in AGA la S.C. " Aeroportul Arad " S.A. , sa faca demersurile necesare cumpararii actiunilor detinute de salariati la aceasta societate, si sa prezinte ulterior Consiliului judetean Arad propuneri concrete privind numarul actiunilor de vinzare si pretul, in vederea pronuntarii prin hotarire, asupra cumpararii acestora .

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALA
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot