H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 93 / 15.11.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 93

din data: 15.11.2001
privind modificarea tarifelor la serviciile de interes judeţean prestate de Biroul - Autorizări liberă iniţiativă din cadrul Direcţiei Judeţene pentru Protecţia a Plantelor şi alte servicii Arad pe anul 2002


Având în vedere:
- Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 62 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 republicată în 22 iulie 1998, privind impozitele şi taxele locale;
- Referatul Nr. 4960/12.11.2001 al Direcţiei Generale Economice pentru modificarea unor tarife de interes judeţean;
În temeiul art.109 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă tarifele de interes judeţean potrivit anexei la prezenta hotărâre. Tarifele din anexă se aplică începând cu 01 ianuarie 2002. Cu aceeaşi dată tarifele stabilite la Cap.1 prin Hotărârea nr.64/21.07.2000 se abrogă.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judeţului Arad;
- Direcţia Generală Economică;
- Direcţia Judeţeană de Protecţie a Plantelor şi alte servicii Arad;

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot