H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 95 / 15.11.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 95

din data: 15.11.2001
privind reorganizarea Comisiei pentru protectia copilului Arad


Avind in vedere :
- referatul nr.4929 din 9.11.2001 intocmit de Secretarul General al judetului Arad, prin care propune adoptarea unei hotariri de reorganizare a Comisiei pentru protectia copilului Arad, ca urmare a sporirii atributiilor acesteia ;
- prevederile art.1-4 din Ordonanta de Urgenta nr.123/2001 privind reorganizarea Comisiei pentru protectia copilului ;
In temeiul art.109 din Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Comisia pentru protectia copilului Arad numita prin Hotarirea Consiliului Judetean Arad nr.50/1997, cu modificarile ulterioare se reorganizeaza in urmatoarea componenta :

Presedinte :
Vicepresedinti :
Membri :
- Silaghi Ioan
- Edita Iuhasz

- Pavel Sirbu
- Aurel Lucea

- Adriana Bran
- Iosif Stepanescu
- Vasile Lupascu

- Lucia Stefanescu
- Teodor Craciun

- Etelca Nagy

- Constantin Chisalita
- Secretar General al judetului Arad
- Director Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului Arad
-Inspector Scolar General-Inspectoratul Judetean Arad;
-Director - Inspectoratul judeţean pentru handicapaţi

- medic primar neuropsihiatrie infantila ;
- psihopedagog , sectia NPI a Spitalului Clinic Judetean Arad ;
-psiholog, sectia NPI a Spitalului Clinic Judetean Arad;
-psihopedagog, Inspectoratul Scolar Judetean Arad ;
- repreprezentant al Inspectoratului Judetean de Politie Arad
- director general al Directiei de asistenta comunitara - Primaria municipiului Arad ;
- reprezentant OPA


PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot