H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 96 / 15.11.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 96

din data: 15.11.2001
cu privire la aderarea Consiliului Judeţean Arad la Asociaţia Regiunilor Frontaliere ale Europei (ARFE


Având în vedere:
- Referatul nr. 4603 din 16.10.2001, al Compartimentului pentru Relaţii Externe din cadrul Direcţiei pentru Relaţii Externe şi Integrare Europeană;
- Art. 104, lit. r din Legea nr. 215/2001;
În temeiul art. 109, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Aprobă aderarea Consiliului Judeţean Arad la Asociaţia Regiunilor Frontaliere ale Europei (ARFE), ca membru cu drepturi depline, conform cap. 4, art. 1, alin. 1 al statutului ARFE, cu plata unei cotizaţii anuale reduse cu 50% pentru primii doi ani, în valoare de 750 EURO.

Art. 2 Aderarea la ARFE urmează a fi aprobată şi de Adunarea Generală (Comitetul executiv) al acestei asociaţii, în şedinţa din 14 decembrie 2001, la Vaasa, în Finlanda.

PREŞEDINTE,
CAIUS MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot