H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2001

Hotărâre adoptată - Nr. 108 / 13.12.2001

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 108

din data: 13.12.2001
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliul Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Aeroportul Arad SA pentru a vota participarea acesteia cu capital social la constituirea SC Cargo Arad SRL Arad


v


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Aeroportul Arad SA să voteze participarea acesteia la constituirea capitalului social a noii societăţi comerciale CARGO ARAD SRL cu suma de 50 mil. lei, reprezentând 12,5% din capital.

Art.2 Prezenta se comunică reprezentanţilor AGA în vederea exercitării mandatului încredinţat.

PREŞEDINTE,
CAIUS-MIHAI PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot