H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 10 / 17.01.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 10

din data: 17.01.2002
privind realizarea protecţiei sociale a pensionarilor şi a persoanelor peste 70 ani, în domeniul transportului în comun cu autobuzele


Având în vedere:
-prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 189/1998;
-Normele metodologice nr. 46260/1993, privind asigurarea funcţionalităţii activităţii de transport în comun de călători;
-referatul Direcţiei generale economice nr. 195 din 16.01.2002;
-ordonanţa nr. 86/2001 privind serviciile de transport public local de călători.
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Se aprobă procentul de subvenţionare de 50% a cheltuielilor materiale de funcţionare - exploatare a transportului de călători cu autobuzele. Procentul urmează a se aplica începând cu luna ianuarie a anului 2002.

Art.2 Persoanele în vârstă de peste 70 ani beneficiază de gratuitate la transportul în comun cu autobuzele, urmând a se legitima cu buletinul de identitate.

Art.3 Pensionarii în vârstă de sub 70 de ani beneficiază de subvenţionarea abonamentelor din bugetul Consiliului judeţean pentru transportul urban cu autobuzele după cum urmează:
-85% din contravaloarea abonamentului pentru cei a căror pensie lunară se situează sub salariul minim pe economie;
-50% din contravaloarea abonamentului pentru cei a căror pensie lunară se situează peste salariul minim pe economie.
Compania de transport public SA Arad va asigura evidenţa clară a reducerilor acordate.

Art.4 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare din hotărâri anterioare se abrogă.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:
-Prefectura judeţului Arad;
-Compania de transport public SA Arad;
-Direcţia generală economică a Consiliului judeţean Arad.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot