H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 11 / 17.01.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 11

din data: 17.01.2002
privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Magda Viorel


-solicitarea Filialei judeţene Arad a Partidului România Mare, de validare a mandatului de consilier judeţean al domnului Magda Viorel, membru PRM;
-procesul-verbal cu propunerea de validare a Comisiei de validare a Consiliului judeţean Arad;
-rezultatul votului exprimat în şedinţă;
-prevederile art. 32 alin 3-5 din legea nr. 215/2001 şi ale art. 77 alin. 2 din Legea nr. 70/1991 republicată;

În temeiul art. 109 alin 1 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic: Validează mandatul de consilier judeţean al domnului Magda Viorel.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot