H

  1. Consiliul Judetean Arad
  2. Activitate
  3. Hotărâri de Consiliu
  4. Hotărâri adoptate
  5. Hotărâri adoptate - 2002

Hotărâre adoptată - Nr. 25 / 14.02.2002

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÎREA NR. 25

din data: 14.02.2002
privind modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului


Având în vedere:
-referatul privind modificare componenţei Comisiei pentru protecţia copilului;
-prevederile Legii nr. 71/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2001 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului;
În temeiul art. 109 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 Eliberează din calitatea de membru al Comisiei pentru protecţia copilului Arad, pe d-şoara Etelca Nagy.

Art.2 Numesc în calitatea de membru al Comisiei pentru protecţia copilului Arad, pe dl. Victor Neamţiu, Director al Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială Arad.

Art.3 Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 5/2002 a Consiliului judeţean Arad se modifică corespunzător.

PREŞEDINTE,
CAIUS PARPALÃ
CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
IOAN SILAGHIDocumente:


Modul de votare:

Reprezentare vot Total-Voturi
 
pentru 0 voturi
 
contra 0 voturi
 
abtineri 0 voturi
 
absenti 0 voturi
 
nu au votat 0 voturi

Vot detaliat:

Ctr. Consilieri Vot